Η χορηγία της ΚΟΠ με την Coca – Cola

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

Το εξώφυλλο του περιοδικού για τον τελικό 1971 – 1972.
 

Ο πρώτος τελικός Κυπέλλου με τη χορηγία της Coca - Cola έγινε στις 16 Ιουνίου 1962 στο Στάδιο ΓΣΠ, όπου συναντήθηκαν Ανόρθωση - Ολυμπιακός και η Ανόρθωση κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας με 5-2.

Συμπληρώθηκαν ήδη 60 χρόνια συνεργασίας και η χορηγός εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το θεσμό και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, είχαμε και επέκταση που καλύπτει και τη διοργάνωση του Κυπέλλου Coca – Cola Γ’ Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ.

Για τη συνεργασία της ΚΟΠ με την Coca – Cola όπως σημειώνεται και στη λογοδοσία της εποχής, έγινε ιδιαίτερη αναφορά από τον τότε Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νίκο Στυλιανάκη και μεταφέρουμε αυτούσια το πρακτικό:

«Είμαι ευτυχής αναφέρων ότι, επρόβαλαν εις τον ορίζοντα οι πρώται μας ευεργέται. Αναφέρομαι εις τα δωρεάς και αθληθετήσεις της εταιρείας Αδελφοί Λανίτη Λτδ. (Κόκα - Κόλα) αι οποίαι ανεκοινώθησαν κατά τον παρελθόντα Ιούνιον και οι οποίαι, συνολικώς, αντιπροσωπεύουν ποσόν άνω των 800 λιρών. Αι εν λόγω δωρεαί και αθλοθετήσεις είναι οι εξής:

(α). Κύπελλο επαμειβόμενον δι' επτά έτη, αξίας 200 λιρών, διά το Πρωτάθλημα Κυπέλλου Κύπρου. Χρηματικόν βραβείον 100 λιρών εις την Πρωταθλήτρια Κυπέλλου 1962-63 και πλήρης ποδοσφαιρικός ιματισμός διά την δευτέραν ομάδα.

(β'). Χρηματικόν βραβείο 100 λιρών εις την Πρωταθλήτρια Κύπρου α' κατηγορίας και πλήρης ποδοσφαιρικός ιματισμός διά την δευτέραν ομάδα.

(γ). Χρηματικόν βραβείο 30 λιρών εις την πρωταθλήτριαν Κύπρου β' κατηγορίας 1962 πλήρης ποδοσφαιρικός ιματισμός διά την δευτέραν ομάδα.

(δ). Επί πλέον η εταιρεία ανέλαβε να δωρήση προς την ΚΟΠ όλα τα κύπελλα και μετάλλια τα οποία απονέμει κατ΄ έτος η Ομοσπονδία είς τας διαφόρους πρωταθλητρίας κλπ διά τας περιόδους 1961-62 και 1962-63.

Επιθυμώ και κατά την επίσημην τούτην στιγμήν να εκφράσω τας ευγνωμόνους ευχαριστίας της Ομοσπονδίας μας προς την εταιρεία Αδελφοί Λανίτη Λτδ. διά την ευγενή των τούτην χειρονομία και ταυτοχρόνως την ελπίδα ότι το υψηλόν των παράδειγμα θα εύρη και άλλους μιμητάς προς ενίσχυσιν του αθλητισμού του τόπου μας».